Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Thị Vân
Điện thoại:
(84-236) 3 831 240
Email: dothivan.van@gmail.com
Phó hiệu trưởng
Chủ tịch Công đoàn
Đại học
Đỗ Thị Vân
2 Nguyễn Thị Kim Ngân

Email: nguyenthikimnganst@gmail.com
Hiệu trưởng
Bí thư chi bộ
Đại học
Nguyễn Thị Kim Ngân
3 Đặng Thị Oanh
Phó hiệu trưởng
Phó chủ tịch công đoàn
Đại học
Đặng Thị Oanh
BCH Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Thị Tố Tâm

Email: utnguyet2000@gmail.com
Trưởng ban nữ công
Đại học
Ngô Thị Tố Tâm
2 Đỗ Thị Vân
Chủ tịch công đoàn
ĐHSP
Đỗ Thị Vân
3 Đặng Thị Oanh
Phó chủ tịch công đoàn
Đại học
Đặng Thị Oanh
4 Võ Thị Nhung
Tổ Trưởng
Đại học
Võ Thị Nhung
5 Trịnh Đức Dụng
Tổng phụ trách
Cao đẳng
Trịnh Đức Dụng
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ 1
1 Trần Thị Hồng Diệp

Email: tranthihongdiep2012@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học Tiểu học
Trần Thị Hồng Diệp
2 Trần Thị Kim Khánh
Giáo viên Mỹ thuật
Đại học sư phạm Mĩ Thuật
Trần Thị Kim Khánh
3 Lê Thị Diễm Lài
Giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Diễm Lài
4 Nguyễn Thị Hoàng Mai
Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Hoàng Mai
5 Lê Đình Phượng

Email: ledinhphuong063@gmail.com
Giáo viên Mỹ thuật
Đại Học Sự Phạm Mỹ Thuật
Lê Đình Phượng
6 Nguyễn Thị Thu Thủy
Điện thoại:
0935486453
Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Thủy
7 Lê Thị Tâm
Tổ phó CM
Tổ trưởng công đoàn
Đại học Tiểu học
Lê Thị Tâm
Tổ 2
8 Nguyễn Thị Phương Nga
Tổ trưởng
Đại học Sư phạm Tiểu học
Nguyễn Thị Phương Nga
9 Hồ Thị Khánh Phương
Tổ phó CM
Tổ trưởng CĐ
Cao Đẳng SP
Hồ Thị Khánh Phương
10 Tôn Nữ Tường Vân

Email: Tuongvantonnudn@gmail.com
Giáo viên Âm nhạc
Nhóm trưởng bộ môn Âm nhạc
Đại học
Tôn Nữ Tường Vân
11 NguyễnThị Thanh Thu

Email: nguyenthithanhthu217@gmail.com
Giáo viên chủ nhiệm
Đại học
NguyễnThị Thanh Thu
12 Vũ Thị Duyên

Email: vuduyen1206@gmail.com
Giáo viên chủ nhiệm
Đại học sư phạm Đà Nẵng khoa Giáo dục tiểu học
Vũ Thị Duyên
13 Trần Thị Thùy Trang

Email: tranthithuytrang2294@gmail.com
Giáo viên chủ nhiệm
Đại học
Trần Thị Thùy Trang
14 Bùi Thị Hà
Giáo viên chủ nhiệm
Đại học
Bùi Thị Hà
15 Bùi Thị Nguyệt Hằng

Email: nguyethang1308@gmail.com
Giáo viên Âm nhạc
Đại học
Bùi Thị Nguyệt Hằng
Tổ 3
16 Nguyễn Thị Can
Giáo viên chủ nhiệm
Cử nhân Cao đẳng Sư phạm tiểu học
Nguyễn Thị Can
17 Trần Thị Thanh Thảo
Giáo viên chủ nhiệm
Đại Học
Trần Thị Thanh Thảo
18 Nguyễn Thị Lan Anh

Email: trannguyenanhquanltt@gmail.com
Giáo viên chủ nhiệm
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Lan Anh
19 Trần Thị Thanh Xuân

Email: Tranthanhxuantqt@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Trần Thị Thanh Xuân
20 Trần Hải Nhạn

Email: tranhainhantqtt@gmail.com
Giáo viên Anh văn
Đại học
Trần Hải Nhạn
21 Bùi Thị Đào
Giáo viên Anh văn
Nhóm trưởng bộ môn Anh Văn
Đại học
Bùi Thị Đào
22 Phạm Thị Vân Khánh

Email: phamthivankhanhtqt@gmail.com
Giáo viên Tiếng Anh
Thư kí nhóm tiếng Anh, phụ trách phòng máy
Đại học
Phạm Thị Vân Khánh
23 Trương Tô Uyên

Email: uyenuyen1482@gmail.com
Giáo viên Anh văn
Đại học
Trương Tô Uyên
Tổ 4
24 Võ Thị Ngọc Dung

Email: vothingocdungtqt@gmail.com
Giáo viên chủ nhiệm
Đại học tiểu học
Võ Thị Ngọc Dung
25 Nguyễn Lan Anh

Email: nguyenlananh02091991@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học Sư phạm Tiểu học
Nguyễn  Lan Anh
26 Võ Thị Như Thảo
Giáo viên chủ nhiệm
Đại học
Võ  Thị Như Thảo
27 Võ Thị Nhung

Email: Mkey.cn@gmail.com
Giáo viên chủ nhiệm
Đại học sư phạm Tiểu học
Võ Thị Nhung
28 Trần Thị Huyền

Email: tranhuyengdth@gmail.com
Giáo viên chủ nhiệm
Đại học giáo dục Tiểu học
Trần Thị Huyền
29 Phan Quang Dũng

Email: quangdungsttqt@gmail.con
Giáo viên Tin học
Đại học CNTT
Phan Quang Dũng
30 Trịnh Đức Dụng
Giáo viên Tin học
Cao đẳng
Trịnh Đức Dụng
31 Ngô Thị Tố Tâm
Điện thoại:0989074775
Email: utnguyet2000@gmail.com
Quản lý thư viện
Chi ủy viên, BCH công đoàn
Đại học
Ngô Thị Tố Tâm
32 Phan Trâm Anh

Email: anhphan20091999@gmail.com
Giáo viên chủ nhiệm
Đại học
Phan Trâm Anh
33 Nguyễn Thị Nhàn
Giáo viên chủ nhiệm
Đại học
Nguyễn Thị Nhàn
Tổ 5
34 Trịnh Thị Thu Sương

Email: Suongtrinhtqt@gmail.com
Giáo viên chủ nhiệm
Cao đẳng Sư phạm
Trịnh Thị Thu Sương
35 Phan Tiến Sỹ

Email: trannguyenanhquanltt@gmail.com
Giáo viên Thể dục
ĐH Giáo dục thể chất
Phan Tiến Sỹ
36 Lê Thị Hoài
Phó Bí Thư Lê Thị Hoài
37 Trần Thị Hải Yến
Điện thoại:0937357423
Email: haiyen080684@gmail.com
Giáo viên chủ nhiệm
Đại học sư phạm tiểu học
Trần Thị Hải Yến
38 Vũ Thị Huế
Điện thoại:0978859519
Email: vuthanhhuedhsp@gmail.com
Giáo viên chủ nhiệm
Tổ trưởng
Vũ Thị Huế
39 Phạm Thoại Uyên
Điện thoại:0704067869
Email: phamthoaiuyen94@gmail.com
Giáo viên chủ nhiệm
Đại học Sư Phạm Khoa Giáo dục Tiểu học
Phạm Thoại Uyên
40 Võ Thị Đào
Điện thoại:0356025192
Giáo viên Thể dục
Tổ phó
Đại học
Võ Thị Đào
41 Đinh Thị Thu Hà
Điện thoại:0904074495
Giáo viên Thể dục
Đại học GD thể chất.
Đinh Thị Thu Hà
Tổ văn phòng
42 Trần Thị Thu

Email: Thuhoai14023@gmail.com
Kế toán
Tổ trưởng tổ văn phòng
Trần Thị Thu
43 Đào Thị Kim Định

Email: kimdinhtqt@gmail.com
Văn thư
Trung cấp
Đào Thị Kim Định
44 Nguyễn Thị Hồng Huế

Email: honghuetqt@gmail.com
Y tế trường học
Tổ trưởng công đoàn
Trung cấp y sỹ
Nguyễn Thị Hồng Huế
Ban thanh tra nhân dân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trịnh Đức Dụng
Điện thoại:0384260018
Thành viên
Đại học sư phạm
Trịnh Đức Dụng
2 Võ Thị Đào
Điện thoại:0977418161
Thành viên
Đại học
Võ Thị Đào
3 Nguyễn Lan Anh
Điện thoại:0905705011
Trưởng ban
Đại học
Nguyễn Lan Anh
CHI BỘ ĐẢNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Kim Ngân
Điện thoại:0969049955
Email: nguyenthikimnganst@gmail.com
Bí Thư Chi Bộ
Đại học
Nguyễn Thị Kim Ngân
2 Ngô Thị Tố Tâm
Điện thoại:0989074775
Email: utnguyet2000@gmail.com
Chi Ủy Viên
Đại học
Ngô Thị Tố Tâm
3 Đỗ Thị Vân
Đảng viên Đỗ Thị Vân
4 Trần Thị Hồng Diệp
Đảng viên Trần Thị Hồng Diệp
5 Nguyễn Thị Phương Nga
Đảng viên Nguyễn Thị Phương Nga
6 Trần Thị Thanh Xuân
Đảng viên Trần Thị Thanh Xuân
7 Trịnh Thị Tuấn
Đảng viên Trịnh Thị Tuấn
8 Nguyễn Lan Anh
Đảng viên Nguyễn Lan Anh
9 Phạm Thoại Uyên
Đảng viên Phạm Thoại Uyên
10 Lê Thị Tâm
Đảng viên Lê Thị Tâm
11 Võ Thị Nhung
Đảng viên Võ Thị Nhung
12 Lê Thị Hoài
Đảng viên Lê Thị Hoài
13 Lê Đình Phượng
Đảng viên Lê Đình Phượng
14 Bùi Thị Đào
Đảng viên Bùi Thị Đào
15 Võ Thị Đào
Đảng viên Võ Thị Đào
16 Vũ Thị Duyên
Đảng viên Vũ Thị Duyên
17 Vũ Thị Huế
Đảng viên Vũ Thị Huế
18 Nguyễn Thị Lan Anh
Đảng viên Nguyễn Thị Lan Anh
19 Hồ Thị Khánh Phương
Đảng viên Hồ Thị Khánh Phương
20 Trịnh Đức Dụng
Đảng viên Trịnh Đức Dụng
21 Ngô Thị Tố Tâm
Đảng viên Ngô Thị Tố Tâm
22 Trần Thị Thu
Đảng viên Trần Thị Thu
23 Võ Thị Ngọc Dung
Đảng viên Võ Thị Ngọc Dung
24 Dương Thị Phương Dung
Đảng viên Dương Thị Phương Dung
Chi Đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trịnh Đức Dụng
Điện thoại:0905243894
Bí Thư Trịnh Đức Dụng
2 Võ Thị Như Thảo
Điện thoại:0948006790
Ủy Viên
Đại học
Võ  Thị Như Thảo
Ban đại diện phụ huynh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Xuân Thủy
Điện thoại:0905777009
Trưởng ban Phạm Xuân Thủy
2 Lê Thị Kim Ngân
Thành viên Lê Thị Kim Ngân
3 Nguyễn Thị Hải Hằng
Thành viên Nguyễn Thị Hải Hằng
4 Phạm Thị Ngọc Quỳnh
Thành viên Phạm Thị Ngọc Quỳnh
5 Nguyễn Trường Toàn
Thành viên Nguyễn Trường Toàn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây